Taizhou Sinohere อุตสาหกรรมและการค้า จำกัด

นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับมากขึ้น "ให้บริการอย่างตั้งใจ" คือจุดมุ่งหมายของ บริษัท ของเรา!

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

สิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับเรา

Taizhou Sinohere ตั้งอยู่ใน Taizhou, Zhejiang, จีนก่อตั้งขึ้นในปี 2008 หลังจากเกือบ 10 ปีของการพัฒนาวันนี้ Sinohere กลายเป็นมืออาชีพมากและเชื่อถือได้ผลิตผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง ตลาดหลักของเราคืออเมริกาเหนือและยุโรปเรายอมรับ OEM; นอกจากนี้เราจะออกแบบและผลิตด้วยความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า แน่นอนเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับมากขึ้น "ให้บริการอย่างตั้งใจ" คือจุดมุ่งหมายของ บริษัท ของเรา!

เกี่ยวกับ Sinohere

Taizhou Sinohere ตั้งอยู่ใน Taizhou, Zhejiang, จีนก่อตั้งขึ้นในปี 2008 หลังจากเกือบ 10 ปีของการพัฒนาวันนี้ Sinohere กลายเป็นมืออาชีพมากและเชื่อถือได้ผลิตผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง ตลาดหลักของเราคืออเมริกาเหนือและยุโรปเรายอมรับ OEM; นอกจากนี้เราจะออกแบบและผลิตด้วยความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า แน่นอนเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับมากขึ้น "ให้บริการอย่างตั้งใจ" คือจุดมุ่งหมายของ บริษัท ของเรา!

อ่านเพิ่มเติม